Trwałość łożyska

Trwałość zespołów mechanicznych zależy od szybkości, z jaką postępuje zużycie poszczególnych elementów, a jak wiadomo każda z części (jak np. łożyska) zużywa się w różnym czasie. Główny wpływ na nie mają warunki, w jakich pracują i to jak zostały zaprojektowane. W związku z tym konieczne jest stosowanie zabiegów, dzięki którym odporność materiałów ulegnie zwiększeniu, a samochód stanie się wydajniejszy.

O jakości i trwałości mechanizmów świadczą czynniki pośrednie i bezpośrednie. W skład pierwszych wchodzą: właściwy wybór wymiarów, wykonanie zgodne z opisem konstrukcyjnym oraz eksploatacja pojazdów. Bezpośredni wpływ na trwałość części mają: rodzaj materiału, a także ich jakoś uzyskiwana w trakcie obróbki cieplno-chemicznej i plastycznej. Przyjrzyjmy się łożyskom, odpowiedzialnym za odpowiednie funkcjonowanie pojazdu mechanicznego. Rodzaj materiału, z jakiego zostaną wykonane łożyska będzie miał bezpośredni wpływ na ich wydajność. Łożyska, w których warstwa smaru jest odpowiednia do ich rodzaju są niezawodne i eliminują bezpośrednie stykanie i tarcie się powierzchni.

Twardość i struktura materiału wpływają bezpośrednio na wytrzymałość części. Zużycie mechaniczne miękkich materiałów jest bowiem dużo większe niż twardych. Z kolei zbyt twardy materiał, z którego wykonane są łożyska, spowoduje zwiększenie jego kruchości, a tym samym zmniejszenie odporności na obciążenia dynamiczne. Ważne jest więc, by łożyska wykonane były z materiału twardego od zewnątrz i miękkiego od wewnątrz, co umożliwi ich plastyczność i zabezpieczy przed korozją. Wyniki osiąga się za pomocą obróbki cieplnej: polega ona na zmianie struktury materiału łożysk przez kolejne nagrzewanie i chłodzenie, hartowania, odpuszczania, wyżarzania i nawęglania. Często korzysta się też z azotowania łożyska. Polega ono na nasycaniu azotem warstwy elementu stalowego i żeliwnego. W celu podniesienia jakości łożyska cyjanuje się je, co ma prowadzić do jego utwardzenia.

**Kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie w części lub w całości powyższego tekstu jest zabronione.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 7.1/10 (18 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)